Kiskunsági Nemzeti Park

Hazánk másodikként, 1975-ben alapított nemzeti parkja az eurázsiai sztyep vonulatának nyugati kapujában, a Duna-Tisza közén helyezkedik el. Részterületei a Dunamenti-síkságon, a Homokhátságon és a Közép-Tisza-vidéken találhatók. Kilenc területi egységét tágas horizontú szikesek, hullámos felszínű homokhátak, lefolyástalan mocsarak és lápok, nedves rétek, Tisza menti holtágak uralják. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látja el még a Duna-Tisza közén lévő három tájvédelmi körzet (Pusztaszeri TK, Mártélyi TK, Kőrös-éri TK), tizennyolc természetvédelmi terület, az ex lege védett (szikes tó, láp, kunhalom, földvár) és a Natura 2000 hálózatba tartozó területek természetvédelmi kezelését is. A kiemelkedő természeti értékek nemzetközi elismeréseképpen a nemzeti park területének kétharmada bioszféra rezervátum. A vizes élőhelyek közül több is a nemzetközi védelmüket szolgáló Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik, így ezeket a Föld legértékesebb vizes élőhelyei között tartják számon.

A természeti örökségünk megőrzése mellett az évszázadok alatt kialakult jellegzetes tanyasi életforma és pásztorélet emlékeinek, továbbá a tájra jellemző őshonos háziállatfajták fenntartása és mindezen értékeink megismertetése is a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

A földtani, élettelen természeti környezetünk minden egyes képződménye, kőzetek és felszíni formák olyan folyamatok eredményeként jönnek létre, melyek emberi szemmel nem, vagy csak kivételes esetekben követhetők nyomon. Célunk, hogy ezek a védelem alá került kunhalmok, földvárak, földtani feltárások és alapszelvények a nyilvánosság számára is elérhetőek legyenek, megőrződjenek és minél szélesebb körben ismertek legyenek azok a védett és ritka fajokat is tartalmazó „élő”- és emlékhelyek, amelyek őrzik a múlt emlékeit, közös örökségünket!

kiskunsag illusztracio

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Elveszett emlékeink nyomában – Kalandok a homok és a szik birodalmában 
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. Telefon: (76) 482-611
E-mail:  titkarsag@knp.hu

banner 7PROBA 2014

banner 2014 pedaloca

A megismerés kalandja!

Rendezvényünk a Facebookon