Magyar ásatás Egyiptomban a thébai Hoha dombon

A thébai nekropoliszban dolgozó Egyiptomi Magyar Régészeti Misszió 1995 óta kutatja a Hoha domb déli lejtőjének felső részét. A kutatási terület számos, sziklába vájt sírt és azok egykor gazdagon díszített kultuszhelyeit foglalja magába, melyek az egyiptomi történelem minden fontos korszakából származnak, az Óbirodalom korától kezdve, legalább a Ptolemaiosz-korig. A későbbi korszakokban a sziklasírok közé falu települt, melynek házait azonban az utóbbi években javarészt eltávolították.

A kutatás tehát a temető történetére irányul: adatokat gyűjtünk a kronológia és a temetőhasználat problémáinak tisztázásához, és az ide temetkező, többnyire előkelő személyek, családok azonosításához. A feltárással, a sírokat díszítő és kísérő gazdag feliratos, képi és tárgyi anyag dokumentálásával, a különböző korszakok temetkezési szokásainak változásai, halotti kultuszai, a túlvilágról alkotott elképzelései, az építészeti és művészeti technikák, illetve a hagyományok és újítások vizsgálhatóak.

Ezt kiegészítik a temetkezésekből előkerült emberi maradványokon végzett antropológiai vizsgálatok, amelyek adatokat nyújtanak a sírokban eltemetett egyének számáról, neméről, elhalálozási életkoráról, koponyájuk, vázuk méretbeli jellemzőiről. Az embertani kutatás fontos részét képezik a paleopatológiai vizsgálatok is. A csontokon megfigyelhető kóros elváltozások, betegségek leírásán és diagnózisán túl az egykor élt népesség egészségi állapotára, táplálkozására, környezetére, higiéniai viszonyaira és kulturális (pl. gyógyítási) szokásaira tudunk következtetni.

kiallito 1

kiallitoi 9

TT 184 – Magyar ásatás Egyiptomban

Ásatásvezető: Fábián Zoltán Imre. Email: mail.tt184@gmail.com. Honlap:   tt184.blogspot.hu

Kapcsolódó anyagok: TT 184 – Magyar ásatás Egyiptomban

banner 7PROBA 2014

banner 2014 pedaloca

A megismerés kalandja!

Rendezvényünk a Facebookon