Harmadik Nemzetközi Duna-expedíció

A Harmadik Nemzetközi Duna-expedícióra (Joint Danube Survey 3, JDS3) a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR) koordinációjában 2013. augusztus 12. és szeptember 27. között került sor. A tudományos feltáró munkát egy nemzetközi kutatócsoport végezte. Az egyes Duna-menti országok által delegált szakértők három hajóval mentek végig a Duna 2400 folyamkilométer hosszú szakaszán. A tudományos munka rendkívül széleskörű komponens-csoportot ölelt fel összesen 68 mintavételi helyen, a víz, az üledék, a lebegőanyag soha nem látott részletességű kémiai feltárására, valamint az élővilág különböző csoportjainak felmérésére kiterjedően.

Magyarország lehetővé tette, hogy az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének öt szakértője részt vehessen az expedícióban: a nemzetközi feltáró programot magyar szakértő vezette, vele együtt ketten a vízi makrogerinctelen élőlény-együttes, valamint hárman a halállomány mélyvízi mintavételi programját valósították meg azokkal az általuk kifejlesztett módszerekkel, amelyeket most tudtak először kipróbálni a teljes Duna mentén. A minták feldogozása, az eredmények értékelése jelenleg is folyamatosan zajlik. Az összefoglaló Végső Jelentés (Final Report) összeállítása ez év szeptemberében várható.

dunaexpedicio eloadas

MTA Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet

Harmadik Nemzetközi Duna-expedíció (Joint Danube Survey 3, JDS3)
2131 Göd, Jávorka S. u. 14.

banner 7PROBA 2014

banner 2014 pedaloca

A megismerés kalandja!

Rendezvényünk a Facebookon