2014. máj. 17., szombat 16:00 — Emeleti előadó

TT 184 – Magyar ásatás Egyiptomban

Előadó: 

Egyiptomban, a thébai Hoha domb déli oldalán 1995-óta folynak ásatások Nefermenu, a 19. dinasztia korában élt kormányzó sziklasírjának (TT 184) körzetében. A kutatási terület számos, sziklába vájt sírt és azok egykor gazdagon díszített kultuszhelyeit foglalja magába, melyek az egyiptomi történelem minden fontos korszakából származnak, az Óbirodalom korától kezdve, legalább a Ptolemaiosz-korig.

A lelőhely adottságai, a domboldalon egymás fölötti sorokba rendezett sziklasírok, felépítményeik és előudvaraik, a sírokban és közöttük található későbbi temetkezések egy izgalmasan bonyolult terepet vázolnak fel. Ennek feltárása, feltérképezése, az építészeti, művészeti alkotások és a szöveges emlékek értelmezése az egyes ásatási idények alatt végzett terepmunka során folyamatosan alakul. A tárgyi leletek csoportjainak, kapcsolatainak felderítése szintén hozzájárulhat az ókori egyiptomi temető történeti értelmezéséhez.

Az előadás összefoglalja az eddigi kutatásokat, az alkalmazott eljárásokat, valamint bemutatja a legfrissebb, 2014-es ásatások eredményeit.

eloadas 4

eloadas 2

Fábián Zoltán Imre

egyiptológus - dr. habil., egyiptológus, 1983 óta az Egyiptomi Magyar Régészeti Misszió vezető epigráfusa; az 1995-ben indított, a thébai Hoha domb déli lejtőjén található TT 184 számú sír körzetében folytatott ásatások vezetője. Főbb kutatási területei közé tartoznak az ókori egyiptomi halotti szövegek és illusztrációik, elsősorban a Halottak Könyve feldolgozásai, az ókori Kelet, főként Egyiptom története, vallástörténet, művészettörténet, epigráfia, régészet. A Károli Gáspár Református Egyetem Ókortörténeti és Történeti Segédtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, emellett a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészettörténeti Tanszékének oktatója.

banner 7PROBA 2014

banner 2014 pedaloca

A megismerés kalandja!

Rendezvényünk a Facebookon